Photoshop vizsgamunka-Vers illusztráció


Photoshop vizsgamunka-Vers illusztráció

Project Leírás

A Photoshop alapozó modul záró vizsgafeladatok egyike a vers illusztráció. Az illusztrálás lényege egy képi olvasat létrehozása, az irodalmi mű lényegének megtalálása. Természetesen nem a maximális hűségre törekvő ábrázolás a cél. Sokkal inkább a hallgató saját értelmezését, a vers egyéni tolmácsolását várjuk a megoldásokban.

Imola képes volt az egyszerű szemléltetésen túllépni és a versszöveg megértéséhez, átéléséhez nagyon sajátságos élményt hozzáadni a Photoshop-ban készített composite képekkel.

Ez a projekt rávilágít arra, hogy a képalkotás nem a technikai tudásról szól, valamint arra, hogy az illusztrálás nem csupán marketing üzenetek szolgai közvetítését jelenti.A Photoshop kiváló eszköz arra, hogy szemfényvesztésig manipuláljunk képeket, de funkciója nem merül ki ennyiben. Tekintsünk rá úgy, mint egy olyan eszközre, ami alkalmas például egy irodalmi mű kapcsán egyedi olvasatunk és saját értelmezésünk kifejezésére.

A művészi szintű illusztrációkról általában véve elmondhatjuk, hogy a megfogalmazás mindig egyéni és végtelenül szabad. Senki nem szabja meg, hogy az alkotó mit érezzen egy verssel kapcsolatban, és hogyan konstruáljon mellé vizuális világot.

Mindennek fényében érdemes elmerülni Imola vizsgamunkájában, melyben egy Varró Dániel verset illusztrált. Imola nem akarja elhitetni velünk azt az illúziót, hogy Babits megjelenhet időben és térben egy laptop társaságában. Inkább egyfajta játékos szürrealizmussal értelmezi a verset. Egy abszurdan bájos közeget hozott létre, nem törekedve a látvány minél tökéletesebb kidolgozására. A képeket nézegetve egy szokatlan fantáziavilágban találjuk magunkat, amelyben a jelen és múlt bizarr egyvelegét érzékeljük.

Imola munkáit az egész tanfolyam során a merészség és a kísérletezés jellemezte, aki sose félt kifejezni azt, ami fontos neki és ahogyan a világot látja. Sokszor küldött be hagyományokkal szakító, határokat feszegető házi feladat megoldásokat. A Photoshop alapozó modult vizsgaprojektében is hű maradt önmagához, és méltó vizsgaprojekttel zárta a tanfolyamot, amihez külön gratulálunk.

Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák
Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák
Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák
Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák
Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák
Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák
Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák
Photoshop alapozó vizsga -Vers illusztráció - hallgatói munkák